Miễn trừ trách nhiệm

Miễn trừ trách nhiệm của Game 78win

Chào mừng bạn đến với trang “Miễn trừ trách nhiệm” của Game 78win. Trang này đề cập đến các điều kiện miễn trừ trách nhiệm liên quan đến việc sử dụng trang web của chúng tôi. Khi bạn tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản miễn trừ trách nhiệm dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Phạm vi của Miễn trừ trách nhiệm

1.1. Trang web của chúng tôi được cung cấp “TẤT CẢ NHƯ VẬY” và “NHƯNG KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM.” Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web sẽ hoạt động một cách không gián đoạn, an toàn và không bị lỗi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web, kể cả các vấn đề kỹ thuật, mất mát dữ liệu hoặc vi-rút.

2. Nội dung trang web

2.1. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, độ tin cậy hoặc tính khả thi của bất kỳ thông tin nào xuất hiện trên trang web. Mọi thông tin và nội dung trên trang web được cung cấp chỉ dưới dạng thông tin chung và không tạo thành lời khuyên chuyên nghiệp.

3. Nội dung bên ngoài

3.1. Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết hoặc tham chiếu đến các trang web bên ngoài và dịch vụ của bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung và hoạt động của các trang web bên ngoài này. Việc sử dụng các trang web bên ngoài là do bạn tự chịu trách nhiệm và có thể chịu các điều khoản và điều kiện riêng của các trang web đó.

4. Mất mát dữ liệu

4.1. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về mất mát dữ liệu hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng trang web. Bạn phải tự sao lưu và bảo vệ dữ liệu của mình.

5. Trách nhiệm cá nhân

5.1. Bạn chịu mọi trách nhiệm về việc sử dụng trang web và nội dung của nó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web, kể cả các thông tin không chính xác hoặc lỗi kỹ thuật.

6. Thay đổi Miễn trừ trách nhiệm

6.1. Chúng tôi có quyền thay đổi và cập nhật các điều khoản miễn trừ trách nhiệm này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước. Việc thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web của chúng tôi. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có sự thay đổi sẽ được coi là chấp nhận các điều khoản mới.

7. Liên hệ

7.1. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến Miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ.

Kết luận

Miễn trừ trách nhiệm này quy định trách nhiệm của Game 78win và người dùng khi sử dụng trang web. Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản miễn trừ trách nhiệm này trước khi sử dụng trang web của chúng tôi.

Rate this page