Điều Khoản

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG CỦA GAME 78WIN

Chào mừng bạn đến với trang “Điều khoản và Điều kiện” của Game 78win. Trang này quy định các điều khoản và điều kiện sử dụng trang web của chúng tôi. Khi bạn tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Tuổi tác

Bạn phải đủ tuổi pháp lý để tham gia vào các hoạt động cá cược trực tuyến và đồng ý tuân thủ các luật pháp hiện hành về việc đánh bạc và cá cược tại địa điểm của bạn. Nếu bạn chưa đủ tuổi, bạn không được phép sử dụng trang web của chúng tôi.

2. Tài khoản cá nhân

2.1. Khi bạn đăng ký và sử dụng tài khoản trên trang web của chúng tôi, bạn chịu trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản và mật khẩu của mình. Bạn không được tiết lộ thông tin đăng nhập cho bất kỳ ai khác. Bạn chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động trên tài khoản của mình và phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu có sự vi phạm hoặc truy cập trái phép vào tài khoản của bạn.

3. Cấm truy cập từ khu vực hạn chế

Chúng tôi cung cấp dịch vụ cá cược trực tuyến dựa trên các quy định pháp luật và quy định hiện hành. Chúng tôi không cung cấp dịch vụ cho những khu vực có hạn chế pháp luật liên quan đến cá cược trực tuyến. Nếu bạn đang ở trong một khu vực có hạn chế, bạn không được phép truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi.

4. Thay đổi điều khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc cập nhật các điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước. Việc thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web của chúng tôi. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có sự thay đổi sẽ được coi là chấp nhận các điều khoản mới.

5. Bản quyền và sở hữu trí tuệ

Mọi nội dung trên trang web của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn đến văn bản, hình ảnh, biểu tượng và đồ họa, đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Game 78win. Mọi vi phạm bản quyền và sở hữu trí tuệ sẽ bị xử lý theo pháp luật hiện hành.

6. Trách nhiệm cá nhân

Bạn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động cá cược trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do việc sử dụng trang web gây ra.

8. Giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp có tranh chấp xảy ra liên quan đến việc sử dụng trang web, hai bên sẽ cùng nhau giải quyết bằng cách thương lượng và hòa giải.

9. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến “Điều khoản và Điều kiện” của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ.

Kết luận

Các điều khoản và điều kiện này quy định quyền và trách nhiệm của bạn khi sử dụng trang web của chúng tôi. Xin vui lòng đọc kỹ và đảm bảo rằng bạn tuân thủ các điều khoản này khi sử dụng trang web Game 78win.

Rate this page